Det är städdags efter sacomässan i Stockholm, Insted hjälper såklart till.