Insteds monter är clean med ett starkt band till bergen på sacomässan i Stockholm